I forbindelse med utbyggingen av ny 420 kV kraftledning Namsos-Surna, vil Statnett nå starte arbeidet med å montere linene på mastene som er satt opp fra Åfjord transformatorstasjon til Stordalsveien. Arbeidet vil foregå i perioden 15.02-25.03.

 

Ved montering av linene benytter vi endehylser med innlagte eksplosiver. Ved avfyring høres et høyt, skarpt smell som ved eksplosjon i friluft. Det er ingen fare for sprut eller fragment fra prosessen, men lyden kan bære langt. 


Sirene for varsling av detonasjon blir benyttet på samme måte som ved fjellsprenging. Vakter vil sørge for å opprettholde sikkerhetsavstanden.


Vi beklager ulempene bråket kan medføre.

Masteprosjektering på 90 sekunder
Se hvordan helikopterpiloten syr med kraftline som tråd.