Statnett har planer om bygging av ny kraftledning for å legge til rette for planlagt vindkraft på Fosen, og har i sommer søkt konsesjon på kraftledning på strekningen Roan – Storheia. I denne forbindelsen deltar Statnett på NVEs informasjonsmøte den 31. august kl. 1900 på Fosen Fjordhotell i Åfjord for å orientere om søknaden.

 

De som ønsker ytterligere opplysninger, eller har andre innspill, er også velkomne til å møte Statnett på samme sted den 1. september mellom kl. 12 og 15, og mellom kl. 17 og 20.