Denne linjen må på plass for at de omfattende planene om vindkraft i Midt Norge skal kunne realiseres, da dagens nett på Fosen ikke har kapasitet til å ta imot denne kraften. Med ny ledning på plass vil inntil 800 MW vindkraft gå inn i det norske sentralnettet.

 

Statnett er glad for at NVE nå har sagt ja til å bygge denne ledningen,  da dette er et viktig skritt for å kunne tilføre kraftsystemet fornybar kraft.

 

Denne konsesjonen er også en viktig brikke for utbyggingen av et mer robust sentralnett og for å redusere energiunderskuddet i Midt-Norge. Ny 420 kV-linjen fra Namsos til Storheia er et av flere planlagte prosjekter Statnett arbeider med for å tilknytte vindkraft fra Trøndelagskysten inn til sentralnettet, og også for å øke overføringskapasiteten mellom nord og sør gjennom Midt-Norge.

 

Statnett har planer om å investere rundt 9 mrd.kroner i Midt-Norge frem mot 2020.