Uttalelse fra Statnetts styreleder Kolbjørn Almlid: 

 

Statnetts konsesjon legger til grunn at det må realiseres en tilstrekkelig mengde vindkraftproduksjon på Fosen og i Snillfjord for at det skal være samfunnsmessig rasjonelt å bygge ledningen.

 

I Statnetts avtaler med vindkraftaktørene har det vært lagt til grunn at det må realiseres minst 1000 MW vind for å gjøre kraftledningen samfunnsøkonomisk lønnsom, med 400 MW i Snillfjord og 600 MW på Fosen.

 

Såfremt vindkraftaktørene ikke fatter investeringsbeslutninger på 1000 MW samlet på Fosen og i snillfjordområdet i løpet av juni 2015, beslutter styret å avslutte prosjektene Namsos-Storheia-Trollheim-Viklandet og samtidig avvikle fremforhandlede og løpende leverandørkontrakter.

 

Statnett ønsker imidlertid å legge til rette for fortsatt mulig vindkraftutbygging i Midt-Norge, og vil derfor søke utsatt frist for konsesjonen for Fosen- og Snillfjord-ledningene til 2021. En eventuell senere gjenopptakelse av prosjektene vil måtte fattes i eget vedtak basert på nye rammer.

 

Stortinget behandler denne uken en utsettelse av fristen for elsertifikater fra 2020 til 2021. Ved å søke om utsettelse av vår konsesjon, gjør vi det mulig å utnytte dette. Med en ny frist har nåværende og eventuelt nye vindkraftaktører mer tid på seg til å finne en løsning som gjør det mulig å realisere vindkraft i Midt-Norge.

 

For henvendelser, ta kontakt med kommunikasjonssjef Martha Hagerup Nilson på tlf. 971 71 310