Det skal blant annet vurderes en mulig transformering i Namdalseid, og hva dette kan bety for mulighetene for å sanere eksisterende nett i området. I tillegg skal det sees mer i detalj på enkelte traséjusteringer.