Fosweb er sentralt verktøy for kommunikasjon mellom konsesjonærer, og mellom konsesjonær og systemansvarlig. Per i dag benyttes Fosweb for innrapportering av kraftsystemdata (energilovforskriften § 6-1), overføringsgrenser (fos § 7), planer for gjenoppretting av normal drift ved driftsforstyrrelser (fos § 12) og planer for tvangsmessig utkobling av forbruk (TUF) (fos § 13, driftsstans (fos § 17) og FASIT-rapportering (fos § 22). Fosweb vil også utvides til å omhandle funksjonalitet i anlegg (fos § 14).

Det er viktig for oss å ha en god dialog med brukerne, og få innspill på hvordan verktøyet kan benyttes og utvikles best mulig. Målet er at nytteverdien skal være høyest mulig for både brukere og systemansvarlig. Møtedagen vil inneholde gjennomgang av endringer i eksisterende løsninger, informasjon og mulighet for innspill til nye løsninger samt dialog om ofte opplevde utfordringer og beste praksis.Dagens agenda

12:00 Innledning, oppsummering siden sist etc, praktisk info
12:20 Informasjon og demo av fos § 14 i Fosweb

12:50 Pause

13:00 Informasjon og demo av innrapporteringsløsning for TUF- og GO-planer i Fosweb for selskap med lokale driftsenheter
13:15 Informasjon om Autofos
13:40 Kort status for OIS

13:50 Pause

14:00 Informasjon og demo av PQ-portal
14:30 Tilbakemelding og refleksjon fra deltakerne
14:50 Avslutning og informasjon om neste FoswebMøtet vil bli avholdt digitalt via Teams. Vi sender ut invitasjon til de påmeldte tirsdag 24.november.