*Denne saken er oppdatert 18.08* 

Arendalsuka ble arrangert 14.-18. august i år. Statnett hadde base på den helelektriske cruisebåten "Legacy of the Fjords" som ble døpt om til 'Fornybarbåten" for anledningen. Sammen med flere partnere huset Fornybarbåten en rekke arrangementer om elektrifiseringen i Norge. Oversikt over alle arrangementene på Fornybarbåten. Arrangementene på båten kunne også følges digitalt. 

Statnett opplever økt interesse og engasjement knyttet til kraftsystemet. Vi er til stede under Arendalsuka for å bidra med informasjon, peke på utviklingstrekk og svare på spørsmål. Arendalsuka er en viktig arena for å møte ulike aktører med interesse innen vårt fagfelt. 

Statnetts arrangementer under Arendalsuka 

Tirsdag 15. august: Hvordan utvikle det nye norske energisystemet?

Medvirkende: Martine Moe Winsnes, Direktør Langsiktig kraftsystemutvikling, Statnett

Ønsker du å få innblikk i hvordan kraftsystemet endres og hvordan Statnett jobber med å utvikle det nye norske energisystemet? 

Omstillingen til nullutslippssamfunnet skyter fart, og etterspørselen etter fornybar kraft øker. Statnett opplever stor pågang fra industriaktører som ønsker å knytte ny grønn virksomhet til nettet eller elektrifisere eller utvide eksisterende virksomhet. For Statnett betyr det at vi omstiller oss for å levere økt kapasitet på kortere tid, og vi planlegger for å legge til rette for en forbruksvekst opp mot 260 TWh i 2050, sammenlignet med 140 TWh i dag. 

For å øke hastigheten i nettutviklingen har Statnett utviklet en mer helhetlig tilnærming i vårt arbeid. Vi har utarbeidet 10 områdeplaner som dekker hele landet. Denne høsten vil Statnett publisere en Systemutviklingsplan, som skal vise hvordan Statnett vil utvikle det nye, norske kraftsystemet i sin fulle bredde, inkludert systemdriftstiltak, markeds- og nettiltak. 

Onsdag 16. august "Dansk-norsk energitoppmøte"

Medvirkende: Konsernsjef Thomas Egebo i Energinet og konsernsjef Hilde Tonne i Statnett

Norge og Danmark har hatt et tett energisamarbeid i mange år, og allerede i 1976 ble den første kraftforbindelsen etablert da Skagerak 1 og 2 kablene ble lagt. I dag går det fire kabler mellom Norge og Danmark på til sammen 1700 MW. Samarbeidet er viktig for begge land, og energisystemene utfyller hverandre og sikrer god forsyningssikkerhet og effektiv ressursutnyttelse. 

Danmark har store ambisjoner om utbygging av havvind og planlegger å etablere en energiøy for å knytte havvinden sammen. I tillegg er planene for et hydrogensystem store. I Norge skal vi i gang med både hydrogenproduksjon og utbygging av havvind. 

Hvordan utfyller de danske og norske planene hverandre? Vil samarbeidet være like viktig i årene som kommer? Hvordan kan vi sammen bidra til nok kraftproduksjon og et balansert kraftsystem på veien mot nullutslipp og etableringen av ny industri? 
 
Konsernsjefene Thomas Egebo i danske Energinet og Hilde Tonne i Statnett samtaler om veien til neste generasjon nordisk energisamarbeid.