I møtet presenterte de viktigste hovedpunktene fra analysen.

Sted:  Braathen Eiendom – Auditoriet i Dronning Eufemias gate 16
Tid:    18. april kl. 08.30 til 10.00 (presentasjon fra kl. 9.00)

 

Om langsiktig markedsanalyse:

Statnett utarbeider en langsiktig markedsanalyse annet hvert år. Analysen drøfter og tallfester utviklingen i det europeiske markedet og hvordan dette spiller sammen med utviklingen av forbruk, produksjon og kraftpriser i Norge.

Kart