Regulerkraftmarkedet (RK)

Tertiærreserver, oftest omtalt som regulerkraft, er en felles betegnelse på manuelle reserver som har en aktiveringstid på opp mot 15 minutter. Gjennom Nordisk Systemdriftsavtale har alle nordiske land et krav til tertiærreserve som er lik dimensjonerende feil for sitt delsystem. Dimensjonerende feil i Norge er 1 200 MW. Statnett har i tillegg vurdert det nødvendig å sikre ytterligere 500 MW tertiærreserve for å kunne håndtere regionale flaskehalser og ubalanser.

Her finner du mer informasjon om og vilkår for regulerkraftmarkedet.

Regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM)

Regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM) benyttes for å sikre tilstrekkelige oppreguleringsressurser tilgjengelig i den norske delen av regulerkraftmarkedet. RKOM er et kapasitetsmarked hvor tilbydere får betalt for å garantere at de deltar i Regulerkraftmarkedet (RKM). Effekt fra både produksjon og forbruksutkobling kan tilbys i RKOM.

Her finner du mer informasjon om og vilkår for regulerkraftopsjonsmarkedet.