Som meldt før jul skal Statnett gå i gang med norsk mFRR kapasitetsmarked

Forbedring av kjøretiden for algoritmen som klarerer det nye døgnmarkedet for mFRR kapasitet er nå gjennomført og testet. Statnett kan derfor bekrefte oppstart av norsk mFRR kapasitetsmarked (mFRR CM).

Første klarering for norsk mFRR CM er satt til søndag 11. februar, for driftsdøgn ("D") mandag 12. februar:
Gate Opening: D-7 @ 00:00
Gate Closure: D-1 @ 07:30

I forbindelse med oppstart av norsk mFRR CM avsluttes det nåværende kapasitetsmarkedet RKOM Uke/Helg. Det betyr at siste driftsdøgn for RKOM Uke/Helg er søndag 11. februar.

mFRR kapasitetsmarked, en viktig brikke for automatisert balansering

Å sikre nok reserver er en viktig forutsetning for å balansere kraftsystemet. I dag har de nordiske landene ulike mekanismer for å sikre reservekapasitet. I Norge benyttes uke- og sesongkjøp i regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM). For å understøtte den nye balanseringsmodellen og økte behov for reserver, er TSOene i gang med å etablere nasjonale mFRR kapasitetsmarkeder på en felles plattform.

Slike kapasitetsmarkeder er allerede etablert og brukes daglig for Danmark og Sverige. Nå skal et tilsvarende norsk marked etableres, og det er planer om overgang til et felles nordisk marked på denne plattformen på et senere tidspunkt. Nordisk aFRR-kapasitetsmarked er allerede i drift på samme plattform. Les mer om prosjektet Nordic mFRR capacity market.