Trinn 1: Inngå en balanseavtale med Statnett og bli balanseansvarlig 

Dette gjelder for alle markeder, bortsett fra FFR. 

Les mer om hvordan du blir balanseansvarlig 

Du kan også gjøre en avtale med en annen aktør som allerede er balanseansvarlig. Se liste over balanseansvarlige (BRP-er).  

 

Trinn 2: Registrer anleggsdata i Fosweb 

Dette er kun mulig for produksjonsanlegg. Dersom du ikke allerede har gjort det, må du registrere anleggsdataene i Fosweb.  

 

Trinn 3: Registrer deg som Ediel-bruker 

Registrer aktørrolle(ne) og adresse- og kontaktinformasjon for å kunne sende og motta meldinger. Du må ha gyldig GLN-nummer (Global Location Number) og være registrert i Brønnøysundregisteret.  

Følg Elhubs veiledning for hvordan du registrerer deg i Eidel. 

 

Trinn 4: Opprett en Elhub-bruker 

Lag deg en Elhub-bruker for å registrere målepunktene dine når du skal sende inn måleverdiger for avregning. 

Følg Elhubs veiledning for hvordan du oppretter bruker der. 

 

Trinn 5: Opprett stasjonsgruppe 

Opprett en stasjonsgruppe i driftssentralens nettmodell. Det gjør du ved å sende inn skjemaet for å opprette nytt produksjonsanlegg. I skjemaet må du oppgi hvilke generatorer som skal inngå i stasjonsgruppa, og hvem som er balanseansvarlig.  

 

Trinn 6: Lag deg en Fifty-bruker 

Når du har fått en balanseansvarlig og blitt tildelt en stasjonsgruppe, kan du lage deg en Fifty-bruker ved å sende e-post til fifty@statnett.no.  

 

Trinn 7: Prekvalifiser ressursene dine for det aktuelle reservemarkedet 

Når du prekvalifiserer ressursene dine, vil det si at du gjennomfører nødvendige tester for å vise at ressursene dine tilfredsstiller de tekniske kravene. Du gjør testene selv og sender inn resultatene til Statnett for godkjenning. 

Hvis du ønsker å gjennomføre en prekvalifisering, sender du e-post til bsp@statnett.no. 

De ulike reserveproduktene har ulike tekniske krav og krav til prekvalifisering. Se hvilke krav som gjelder for de enkelte reserveproduktene. 

 

Trinn 8: Gjennomfør kommunikasjonstester

Deltakelse i aFRR og mFRR krever kommunikasjonsløsning mot Statnett for å være i stand til å motta aktiveringssignaler. Dette må testes etter at prekvalifiseringen er gjennomført. For aFRR vil dette trinnet innebære å sette opp og teste ICCP-forbindelsen, mens for mFRR må ECP-løsningen testes. Se markedsvilkårene for mer informasjon. 

 

Trinn 9: Gratulerer! Du er klar for å delta i reservemarkedene