Frister for innrapportering

I henhold til energilovforskriften (enf) § 6-1 - Rapportering av anleggsdata før idriftsettelse (tidligere fos § 14a) gjelder generelt at nytt eller endret anlegg skal være innmeldt av konsesjonær og godkjent av systemansvarlig i Fosweb senest fire uker før første spenningssetting.

Kvalitetssikring av data for ulike komponenttyper har ulik frist (i henhold til vedtak fra NVE). Datoer fremkommer på forsidevisningen i Fosweb, eventuelt av særskilt vedtak til enkeltselskap.

Retningslinjer

Oppdaterte retningslinjer for enf § 6.1 er på høring - frist for innspill er 1.9.2021. Les mer på Høring om oppdaterte retningslinjer for utøvelsen av systemansvaret (21-2).

Gjeldende retningslinjer godkjent av NVE og RME finner du på Retningslinjer for systemansvaret

Veiledere

For å lette utfylling har vi utarbeidet brukerveiledere og parameterveiledere som du finner i listen nede på denne siden. Du finner i tillegg svar på ofte stilte spørsmål om Kraftsystemdata her på denne siden.

Data for produksjonsanlegg tilknyttet distribusjonsnett skal kontrolleres før idriftsettelse

For produksjonsanlegg tilknyttet distribusjonsnett skal områdekonsesjonær kontrollere at anleggsdata er rapportert til systemansvarlig før nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg kan settes i drift - se separat informasjonsside.

Detaljskjema

Detaljskjema inneholder informasjon for regional- og transmisjonsnettet, samt tilknyttede forbruks- og produksjonsenheter - les mer på egen side.

Autofos

Her kan du lese mer om Autofos, som er et IT-prosjekt for å utvikle en løsning for automatisk datautveksling mellom Fosweb og konsesjonærenes egne anleggsdatabaser.