Frister for innrapportering

I henhold til energilovforskriften (enf) § 6-1 - Rapportering av anleggsdata før idriftsettelse og tilhørende retningslinjer gjelder generelt at nytt eller endret anlegg skal være innmeldt av konsesjonær i Fosweb senest fem uker før første spenningssetting. Anleggsdata og dokumentasjon skal deretter være godkjent av systemansvarlig senest fire uker før spenningssetting. 

Retningslinjer

NVE godkjente 10.12.2021 Statnetts forslag til oppdaterte retningslinjer for energilovforskriften § 6-1. Merk særlig tydeliggjøring av at korrekt og fullstendig anleggsdata og dokumentasjon må rapporteres av konsesjonær senest fem uker før spenningssetting. 

Gjeldende retningslinjer godkjent av NVE og RME finner du på Retningslinjer for systemansvaret

Veiledere

For å lette utfylling har vi utarbeidet brukerveiledere og parameterveiledere som du finner i listen nede på denne siden. Du finner i tillegg svar på ofte stilte spørsmål om Kraftsystemdata her på denne siden.

Solkraft

Tilsvarende som for andre typer produksjonsanlegg er også solcelleanlegg - inkludert bygningsmonterte - rapporteringspliktige i Fosweb, dersom samlet installert effekt for et anlegg er 1 MW eller over. 
Merk at det er samlet installert effekt fra vekselretterne/omformerne som er bestemmende for rapporteringsplikten, siden peak-effekt fra solcellene ikke representerer effekten som anlegget kan mate ut på nettet - les mer på egen side.

Data for produksjonsanlegg tilknyttet distribusjonsnett skal kontrolleres før idriftsettelse

For produksjonsanlegg tilknyttet distribusjonsnett skal områdekonsesjonær kontrollere at anleggsdata er rapportert til systemansvarlig før nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg kan settes i drift - se separat informasjonsside.

Detaljskjema

Detaljskjema inneholder informasjon for regional- og transmisjonsnettet, samt tilknyttede forbruks- og produksjonsenheter - les mer på egen side.