Gå til hovedinnhold

Fosweb

Fosweb er det etablerte kontaktpunkt mellom selskap (konsesjonær) og Statnett som systemansvarlig. Fosweb brukes til ulike typer rapportering av data samt tilgjengeliggjøring av informasjon. Se nærmere beskrivelse for de ulike områder nedenfor.