Detaljskjemaene er etablert for å gi en skjematisk oversikt over nettet i Norge (analogt med slik et T-banekart gir oversikt over T-banelinjene). Detaljskjemaene gir ingen nøyaktig geografisk oversikt, men er forsøkt inndelt slik at de gir best mulig oversikt over et geografisk område.

Detaljskjema inneholder informasjon for regional- og transmisjonsnettet, samt tilknyttede forbruks- og produksjonsenheter, og vedlikeholdes av Statnett som systemansvarlig  iht. energilovforskriften § 6-3 (tidligere fos § 16a).

Oppdaterte detaljskjema er nå tilgjengelige i Fosweb for selskap som er definerte KBO-enheter. Bakgrunnen for dette er at disse selskapene er underlagt å følge kraftberedskapsforskriften når det gjelder kraftsensitiv informasjon. Tilgang for andre aktører vil være basert på tjenstlig behov og vil kreve en sikkerhetsavtale med systemansvarlig.

Oppdateringen av detaljskjemaene er basert på innrapporterte kraftsystemdata i Fosweb fra aktørene iht. enf § 6-1.

Systemansvarlig ber samtidig om at eventuelle feil i detaljskjemaene meldes tilbake slik at de kan bli rettet. Veileder er tilgjengelig i Fosweb.