Søk om driftsstanser via Driftsstans-modulen i Fosweb.

I henhold til Forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos) § 17 skal alle som har behov for driftsstans i regional- og transmisjonsnett og tilknyttede produksjons­enheter, og som kan påvirke andre konsesjonærer, sende plan for driftsstans til systemansvarlig. Planene skal meldes inn via Fosweb.

Frist for innmelding av driftsstanser til årsplan er 1. september. For nærmere informasjon om frister, se dokumentet 'Føringer for innmelding av driftsstanser' samt 'Ofte stilte spørsmål' nedenfor.

 

 

For å få tilgang til driftsstansmodulen i Fosweb må brukeren din tildeles rollen 'Driftsstansbruker'. For enkelte selskaper må brukeren også knyttes til korrekt avdeling. Din lokale brukeradministrator for Fosweb vil kunne hjelpe med dette.

 

Veiledere

Nedenfor finner du svar på ofte stilte spørsmål om driftsstanser. I tillegg finnes brukerveiledere og føringer for innmelding av driftsstanser i listen lenger ned på siden.

Her finner du gjeldende retningslinjer

 

Gjør deg også kjent med fos § 17 (Lovdata)