Fosweb er Statnetts informasjonsportal for kontakt mellom systemansvarlig og konsesjonærer i kraftsystemet. Fosweb brukes i dag til rapportering av kraftsystemdata, søknad om driftsstans og rapportering av feil/driftsforstyrrelser (FASIT).

De to førstnevnte bruksområdene var hovedtema for årets møte, med mål om å skape forståelse for systemansvarliges arbeid, dele erfaringer mellom brukere av Fosweb og etablere en plattform for videre samarbeid og felles utvikling av Fosweb.

Statnett takker deltakere og bidragsytere for et vellykket møte, som vi sammen ble enige om at vi viderefører til neste år!