Plikter og frister

Vi viser til Forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos) § 22 vedrørende plikter og frister, følgene ledd er relevant for brukere av FASITweb:

  • Konsesjonær skal innen fire uker analysere og rapportere til systemansvarlig alle driftsforstyrrelser i egne produksjonsanlegg og tilhørende nettanlegg tilknyttet transmisjons- eller regionalnett.

  • Sluttbrukere skal innen fire uker analysere og rapportere til systemansvarlig alle driftsforstyrrelser i egne nettanlegg i eller tilknyttet transmisjons- eller regionalnett.

Systemansvarlig skal innen fire uker etter mottatt rapport kontrollere innholdet i analysen av driftsforstyrrelser.

Dersom tungtveiende grunner tilsier det, kan konsesjonær sende inn en foreløpig rapport innen fire uker og endelig rapport på et senere tidspunkt. Konsesjonær skal informere systemansvarlig om årsak til utsettelsen og angi estimert tid for endelig rapport. Systemansvarlig kan sette ny frist for rapportering.

Retningslinjer for fos § 22 gjeldende fra 1.1.2019 finner du her

Du finner gjeldende veileder samt svar på ofte stilte spørsmål knyttet til Fosweb-tilgang lenger ned på siden.

Generell informasjon om FASIT finner du her