- GE Power Norway AS sammen med BRG Entreprenør AS får tildelt den siste stasjonskontrakten i Vestre korridor, og skal etablere stasjonene våre i Sauda og på Tjørhom. Konsortiet nådde fram med det beste resultatet i konkurransen om kontrakten, og vi ser fram til samarbeidet, sier konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim.

 
Konsortiet får totalansvaret for Sauda og Tjørhom

GE Power Norway AS og BRG Entreprenør AS går sammen i et konsortium og får totalansvaret for å etablere stasjonene i Sauda og på Tjørhom. GE Power Norway AS leder konsortiet og vil ha ansvaret for elektroinstallasjonene, mens BRG Entreprenør AS er partner og har ansvaret for bygg. Arbeidene starter høsten 2018.

- Vi gleder oss til å fortsette det gode samarbeidet med Statnett i utbyggingene på Tjørholm og i Sauda, og vi er stolt over å få bidra med GEs teknologi og kompetanse til denne oppgraderingen, sier Espen Bostadløkken ved GE Powers Grid Solutions’ kontor på Skøyen.

 

Byggestart høsten 2018
Fra før har Statnett utvidet den eksisterende transformatorstasjonen på Austarheim i Sauda, og den nye delen med byggestart høsten 2018 blir et 420kV-anlegg, som er et høyere spenningsnivå enn dagens. Dette nye anlegget skal etter hvert kobles sammen med den eksisterende delen av stasjonen, slik at eldre nett og nytt nett kan fungere sammen. Stangeland Maskin har fått kontrakten på grunnarbeidene, som starter våren 2018. Planen er å sette stasjonen i drift i 2020.


På Tjørhom skal eksisterende koblingsanlegg utvides, slik at det blir i stand til å håndtere både eksisterende og nytt spenningsnivå i Vestre korridor. Arbeidene starter sommeren 2018, og skal ferdigstilles i 2019. Risa AS har hatt ansvaret for grunnarbeidene på Tjørhom.


Begge stasjonene inngår i prosjektet Vestre korridor, som skal stå ferdig i 2021. Vestre korridor strekker seg fra Kristiansand i sør til Sauda i nord, og når prosjektet er ferdig vil det ha stor betydning for en mer stabil strømforsyning og økt forsyningssikkerhet på Sør-Vestlandet.  I tillegg bidrar utbyggingen av Vestre korridor til full utnyttelse av mellomlandsforbindelsene til England og Tyskland.

 

Prosjektet har ferdigstilt arbeidet med å gjøre klar 270 km eldre ledning til et høyere spenningsnivå, og seks av åtte grunnarbeidskontrakter er fullført. Kontraktene i de to første stasjon- og ledningsprosjektene er under gjennomføring, og den siste kontrakten på ledning ble tildelt Dalekovod for kort tid siden.