Også Vestre korridor-prosjektet har fått kjenne på uventede utfordringer på grunn av korona-pandemien, men takket være innsatsen fra medarbeiderne i ulike deler av organisasjonen til Statnett er den viktige milepælen i Sauda nådd.

 

- På tross av utfordringene har alle Statnetts ansatte i prosjektet og ansatte i Driftsområde Nord-Rogaland vist en imponerende innsats for å nå prosjektets mål. Ved inngangen til sommerferien konstaterer vi med stor tilfredshet at vi er i rute i forhold til Vestre korridor-prosjektets overordnede plan, sier prosjektleder Nils B. Sirnes i Statnett.

 

30 km ny ledning og en stasjon gjenstår

Det gjenstår noe arbeid på Sauda transformatorstasjon i Rogaland før den er helt ferdig, men stasjonen blir den nest siste ferdigstilte stasjonen i en rekke av åtte i prosjektet. Fire transformatorstasjoner er helt nye og bygget for 420kV. Fire er blitt oppgradert fra 300kV til 420kV, slik som denne i Sauda. Nå gjenstår det å bygge ferdig den siste transformatorstasjonen, som ligger i Hylen i Suldal kommune.

 

Det er i tillegg tre ledningsprosjekter i Vestre korridor på ca 100 km hver.  Arbeidene er i full gang med den siste ledningen, som bygges mellom Sauda og Lysebotn. Det gjenstår 30 km før den etter planen er ferdig bygget i 2021.

 

 

- Når vi blir ferdige med byggearbeidene i Hylen transformatorstasjon og Sauda-Lyse ledningen i 2021, er hele Vestre korridor oppgradert til 420kV, som er det høyeste spenningsnivået i sentralnettet i Norge, sier Sirnes.

 

 

Når hele Vestre korridor prosjektet er ferdig i 2021/2022, får kraftsystemet en økt kapasitet som legger til rette for å knytte til mer fornybar kraftproduksjon til nettet, økt forsyningssikkerhet og høy utnyttelse av alle mellomlandsforbindelser, inkludert NordLink og North Sea Link, som begge er under bygging.

 

 

Vestre korridor har vært under oppføring siden 2013 og til nå er 270 km eksisterende dupleksledning ferdig oppgradert til 420kV. Det gjenstår å bygge ca. 30 km ny 420kV ledning samt å ferdigstille den siste av de åtte stasjonsanleggene. Arbeidene er i rute.

 

Vestre korridor:

  • Fellesbetegnelse på sentralnettet mellom Sauda og Kristiansand
  • Oppgraderes fra 300kV til 420kV
  • Legger til rette for full utnyttelse av mellomlandsforbindelser
  • Legger til rette for å knytte fornybar kraft til nettet
  • Styrker forsyningssikkerheten
  • Kostnadsramme: 6,6 - 6,8 milliarder kroner
  • Forventet ferdig: 2021/2022