- Stangeland Maskin vant fram etter en grundig prosess med kvalifisering og konkurranse. Vi har god erfaring med Stangeland Maskin fra andre prosjekter Statnett har i Rogaland, og det er gledelig å tildele denne kontrakten til en lokal entreprenør, sier konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim.

 

Grunnarbeidene på Sauda transformatorstasjon vil starte opp våren 2018. Stangeland Maskin vil ha ansvaret for å forberede tomten før byggingen av selve stasjonsanlegget tar til. 

 

Fra før har Statnett utvidet den eksisterende transformatorstasjonen på Austarheim i Sauda, og den nye delen med byggestart i 2018 blir et 420kV-anlegg, som er et høyere spenningsnivå. Dette nye anlegget skal etter hvert kobles sammen med den eksisterende delen av stasjonen. Kontrakten for selve stasjonsanlegget blir signert senere i desember, og planen er å sette stasjonen i drift i 2020.

 

-  Nå gleder vi oss til å starte på en ny jobb for Statnett her i Rogaland, sier markedssjef i Stangeland Maskin Tore Voster etter å ha signert kontrakten for Sauda transformatorstasjon. Vi har på det meste vært rundt 25 personer i arbeid på Bjerkreim transformatorstasjon for Statnett, og det samarbeidet fungerer veldig bra. På Sauda stasjon vil mellom 15 og 35 ansatte jobbe på prosjektet. I tillegg jobber vi på underentrepriser for Statnett på transformatorstasjonene i Lysebotn og Fjotland og skal jobbe på stasjonen i Hylen.

Den nye stasjonen i Sauda inngår i prosjektet Vestre korridor, som skal stå ferdig i 2021. Vestre korridor strekker seg fra Kristiansand i sør til Sauda i nord, og når prosjektet er ferdig vil det ha stor betydning for en mer stabil strømforsyning og økt forsyningssikkerhet på Sør-Vestlandet.  I tillegg bidrar utbyggingen av Vestre korridor til full utnyttelse av mellomlandsforbindelsene til England og Tyskland.

 

Prosjektet har ferdigstilt arbeidet med å gjøre klar 270 km eldre ledning til et høyere spenningsnivå, og seks av åtte grunnarbeidskontrakter er fullført. Kontraktene i de to første stasjon- og ledningsprosjektene er under gjennomføring, og den siste kontrakten på ledning ble tildelt Dalekovod for kort tid siden. Den siste stasjonskontrakten i Vestre korridor signeres i løpet av desember.