- Dette er en viktig beslutning for regionen, klima og en sikker og effektiv strømforsyning tilpasset samfunnets behov i fremtiden, sier konserndirektør i Statnett Elisabeth V. Vardheim.

 

Oppstart av byggingen av ny 420kV-kraftledning mellom Sauda og Lysebotn i Rogaland er forventet i løpet av våren 2018. I tillegg til å bygge ny kraftledning skal Statnett bygge nye 420kV-anlegg i Sauda, Hylen og på Tjørhom.

 

Statnett vil frem mot jul tildele hovedkontraktene på bygging av den nye kraftledningen fra Sauda til Lysebotn og nye stasjonsanlegg i Sauda og Tjørhom.  Utbyggingen av stasjonen i Hylen utløses av en opsjon på tidligere inngått kontrakt.

 

- De fleste kontrakter er nå inngått. Prosjektet har ferdigstilt arbeidet med å gjøre klar 270 km eldre såkalt duplexledning til et høyere spenningsnivå, og seks av åtte grunnarbeidskontrakter er fullført. Kontraktene i de to første stasjon- og ledningsprosjektene er under gjennomføring. Når vi inngår kontraktene på de siste stasjon- og ledningsprosjektene vil mer enn 90% av kontraktene i Vestre korridor være inngått. Med dette har vi fått et tydelig bilde på kostnadene i Vestre korridor, og vi kan redusere den totale kostnadsrammen med 1,3 milliarder kroner, sier Elisabeth V. Vardheim.

 

I løpet av denne høsten har Statnett besluttet å redusere kostnadsrammen for noen av de største pågående prosjektene med i underkant av tre milliarder.  Reduksjonen er et resultat av målrettet forbedringsarbeid over flere år innenfor prosjektgjennomføring, markedsutvikling, kostnadsestimering og risikostyring. Om lag 80% av prosjektene i porteføljen, leveres innenfor besluttet kostnadsramme.

 

-  Statnett er inne i en periode med historisk høyt investeringsnivå, og det er høye forventninger til at selskapet skal bli mer effektive, smartere og viktigst - sikrere. Mange entreprenører vil være i sving samtidig og sikkerheten til alle på våre anlegg vil ha første prioritet, avslutter Elisabeth V. Vardheim.

 

 

Fakta:

  • Ca 90 km ny kraftledning vil bli bygget mellom Sauda og Lysebotn, planlagt ferdigstilt i 2021

  • Nesten halvparten av den gamle ledningen mellom Sauda og Lysebotn vil bli revet

  • Utvidelse av eksisterende Sauda transformatorstasjon, planlegges ferdigstilt ila 2020

  • Bygge nye stasjoner i Hylen og Tjørhom, planlegges ferdigstilt i henholdsvis 2019 og 2021

  • Kostnadsramme Vestre korridor: 6,6 - 6,8 milliarder kroner