- Vi kan med stor tilfredshet konstatere at vi er i rute i forhold til å fullføre Vestre korridor innen høsten 2021, sier Nils Sirnes, prosjektleder for Vestre korridor.

- Statnett har arbeidet med å styrke sentralnettet i Vestre korridor siden 2013. Tiltakene vil bedre forsyningssikkerheten på Sør-Vestlandet, legge til rette for høy utnyttelse av eksisterende og nye mellomlandsforbindelser, samt å gi plass i nettet til ny produksjon, sier Sirnes.

 

Hylen er en av Vestre korridors tre GIS-stasjoner. Den nye stasjonen ble satt i drift samtidig som den nye 420kV ledningen mellom Sauda og Hylen. Det er Hitachi ABB som har levert GIS-anlegget i stasjonen.


Vestre korridor på oppløpssiden

Ledningsbyggingen fortsetter nå videre sør for Hylen. Ledninger som prosjektet har bygget for 420kV, men driftet midlertidig på 300kV, skal sys sammen med de siste nye 420kV forbindelsene.

420kV Hylen-Saurdal vil være den siste 420kV ledningen som blir spenningssatt i Vestre korridor. Planen er at det skal skje i høst.

270 kilometer eksisterende ledninger på 300kV er oppgradert til 420kV, når prosjektet ferdigstilles er det bygget 250 kilometer helt ny 420kV ledning og åtte nye stasjonsanlegg.

 

Vestre korridor:

  • Fellesbetegnelse på sentralnettet mellom Sauda og Kristiansand
  • Oppgraderes fra 300kV til 420kV
  • Legger til rette for høy utnyttelse av mellomlandsforbindelser
  • Legger til rette for å knytte fornybar kraft til nettet
  • Styrker forsyningssikkerheten
  • Estimert kostnadsramme: 6,4 - 6,5 milliarder kroner
  • Planlagt fullført: høsten 2021