Nyhetsarkiv for Bamble-Rød prosjektet

Avgrens søket ditt:
  • Statnett har startet byggingen av 420 kV-ledningen Bamble-Rød. Statnett skal bygge 35 km ny 420 kV ledning mellom en ny transformatorstasjon i Bamble, via Grenland transformatorstasjon fram til Rød …

  • I Bamble og Grenland jobber for tiden TT anlegg med opparbeidelse av adkomstvei og grovplanering av stasjonstomt for Statnett. Dette arbeidet skal være ferdigstilt til 02.09.2013, med unntak av avs …

  • Statnett har inngått kontrakt med Eltel Networks AS om ledningsarbeidet på den 34 kilometer lange strekningen mellom nye Bamble transformatorstasjon og Rød transformatorstasjon i Skien.