I år vil me arrangere fem digitale møter fordelt på følgjande datoar:

  • Nord: 27. april kl. 08:30-12:00.
  • Midt: 7. mai kl. 09:30-13:00.
  • Vest: 20. mai kl. 08:30-12:00.
  • Sør: 26. mai kl. 08:30-12:00.
  • Aust: 1. juni kl. 08:30-12:00.

 

Formell møtestart vil vere klokka 09:00 og 10:00. Me oppmodar deltakera til å vere med i møtet ein halvtime før og etter for uformell prat.

Programmet i årets møter vil vere todelt. I første del vil Statnett skildre drivera og nettutvikling i eit overordna perspektiv, og særleg skildre marknaden. I andre del gjer me eit djupdykk i regionen – og her vil me gå grundig til verks. I siste del vil båe Statnett og forskjellige andre aktørar bidra til å syne heile i nettutviklinga for regionen. Me legg opp til dialog og samspel undervegs, og det blir opptak av alle møta.

Meld deg på her.

Ta kontakt med Tommy Haugen eller Hanne C. Børresen ved spørsmål. Me gler oss!

NB: Dersom du ynskjer å få informasjon om Statnett sitt arbeid med kraftsystemutgreiinga, herunder Nettutviklingsplanen, meld deg på vårt nyheitsbrev.