Møter og arrangementer 2021

Her finner du oversikt over våre møter, forum, webinarer og arrangementer for 2021

Avgrens søket ditt:
 • Fast Frequency Reserves, FFR, er en rask effektreserve som aktiveres svært raskt for å hindre frekvensfall under 49,0 Hz ved store feil i kraftsystemet. 

 • - Artikkel

  Informasjonsmøte om høring av retningslinjer og vilkår iht. EBGL

  Systemansvarlig inviterer til et kort informasjonsmøte om høring av retningslinjer for utøvelsen av systemansvaret og høring av nye vilkår for leverandører av balansetjenester og for balanseansvarl...

 • Artikkel

  Høstkonferansen

  Onsdag 17. november arrangerer Statnett vår årlige Høstkonferanse. Følg sendingen vår digitalt på statnett.no fra 13.30 til ca. 16.10.

 • - Artikkel

  Veien til et klimanøytralt Norden

  De fire nordiske TSOene Energinet, Fingrid, Svenska Kraftnat og Statnett har ferdigstilt rapporten Nordic Grid Development Perspective (NGDP) 2021. Resultatene vil bli presentert på et webinar 11....