Hovedmålet med satsingen på forskning, utvikling og demonstrasjon på energiområdet er å bidra til økt verdiskapning og en sikker, kostnadseffektiv og bærekraftig utnyttelse av de norske energiressursene. I perioden 2020-2023 skal Statnetts FoU miljø fremme innovasjon fram mot realisering av en full elektrifisering av Norge.