Hvorfor forsker Statnett på prisfølsomhet?

I dag mangler Statnett nødvendig kunnskap om hvordan forbruket i byene påvirkes av variable strømpriser i framtiden. Basert på historiske data er det mulig si noe om dagens prisfølsomhet, men ikke så mye om framtidig prisfølsomhet.

 

Vi forventer at forbrukerne kommer til å være mer prisfølsomme i framtiden fordi timesprisene for strøm forventes å variere mer på grunn av større svingninger i kraftpriser og planlagt innføring av effekttariff. Teknologiske innovasjoner som smart styring vil også gjøre det enklere å tilpasse strømforbruket sitt ved å automatisere avgjørelsene om strømforbruket sitt, for eksempel når bygningen skal varmes opp og når elbilen skal lades.

 

Uten god kunnskap om hvordan forbrukerne reagerer på ulike strømpriser vil våre forbruksprognoser vise for stort behov for overføringskapasitet og kan dermed føre til overinvesteringer i nett. Statnett må være minst 10 år i forkant med sine prognoser og har derfor ikke mulighet til å vente og se hvordan prisfølsomheten utvikler seg over tid. Vi må vite i dag hvordan den er om 10 år.

 

Hvordan skal forskningsprosjektet avdekke prisfølsomheten?

Prosjektet gjennomfører et priseksperiment vinteren 2019/20 med et utvalg av husholdninger og kontorbygg i storbyene der vi  måler deres faktiske respons på ulike prissignaler. Eksperimentet vil gi  data om hvordan ulike forbrukere reagerer med sitt strømforbruk på ulike priser. Resultatene skal være generaliserbare og overførbare til alle storbyområder i Norge. Derfor er det planlagt å gjennomføre et lignende eksperiment vinter 2020/21 for å få et best mulig datagrunnlag.

 

Nyttig for hele bransjen og samfunnet

Statnett skal sammen med partnere teste eksisterende løsninger forbrukere kan anvende for å redusere strømregningene sine ved å tilpasse seg til ulike strømpriser. For å få til dette må flere virksomheter tilby produkter og tjenester som gir forbrukeren denne muligheten. Prosjektet skal legge til rette for denne utviklingen slik at resultatene kan komme hele samfunnet til nytte.

 

Statnett er interessert i å involvere flere partnere i prosjektet fra våren 2020 og oppfordrer derfor interesserte bedrifter til å kontakte oss. Aktuelle bedrifter er:

  • Strømleverandører
  • Teknologileverandører
  • Byggeiere med store porteføljer av bygninger
  • Eiendomsforvaltere

 

Forsknings -og samarbeidsprosjekt

Prosjektet gjennomføres sammen med strømleverandører og teknologiselskaper for å utnytte kompetansen, kundegrunnlaget og eksisterende løsninger disse har. Energi Salg Norge og Entelios deltar med flere næringskunder, mens Futurehome og Smartly deltar med privatkunder.

I tillegg får prosjektet bistand fra Ipsos til å verve husholdninger til eksperimentet og til å gjennomføre spørreundersøkelser.

Prosjektet samarbeider også med FME CINELDI og en referansegruppe bestående av nettselskaper, NVE, ENOVA, NTNU og SINTEF. I tillegg samarbeider en nærings-PhD fra Statnett med NTNU på dette prosjektet. Nærings-PhD-en er støttet av Norges forskningsråd.

 

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om prosjektet? Ta kontakt: ifleks@statnett.no