Strategiarbeidet dekker tiårsperioden fram mot 2030. Strategien legger opp til milepæler på kort og lang sikt for en effektiv integrering av vind og for å legge til rette for og utnytte koblingen av ulike energisystemer. Strategien omhandler planer for energimarkeder, nettdrift, infrastruktur og planlegging for å støtte energiomlegging.  

Du finner lenke til relevante dokumenter nederst på denne siden. Vi ber om innspill og synspunkter basert på spørsmålene under, og setter pris på om dette blir gjort på engelsk. 

Med bakgrunn i innspill fra interessenter, forlenges høringsperioden med to uker, til 16. april i år

De nordiske TSOene vil oppdatere strategien ut fra innspillene i høringsprosessen og arrangere et nytt webinar til høsten. Vi planlegger å sluttføre strategien og offentliggjøre den våren 2022 som en del av den neste felles "Solutions Report" fra de nordiske TSOene. 

 

Spørsmål vi ønsker adressert i innspillene 

Question 

What is your name and organisation? 

What are the key challenges in wind development and sector integration? 

How the Nordic TSOs should promote wind development? 

How the Nordic TSOs should promote sector integration? 

What are the tasks the Nordic TSOs should prioritize in order to improve wind development and sector integration?  

6

What are your plans/actions regarding wind development and/or sector integration?

 

Kommentarer og innspill merket "Nordic TSO strategy for wind and sector integration" sendes til markkinakehitys@fingrid.fi. 

 

Denne saken ble oppdatert den 23. mars med ny høringsfrist, spørsmål 6 i tabellen over og ny mottaker av høringsinnspill.