Nyhetsarkiv for Aurland-Sogndal prosjektet

Avgrens søket ditt:
  • - Artikkel

    Statnett søker konsesjon på Aurland - Sogndal

    Statnett søker om anleggskonsesjon, ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse for tiltaket, som berører kommunene Sogndal, Vik, Lærdal og Aurland i Sogn og Fjordane. Det omsøkte tiltaket...

  • Statnett utsetter avgjørelsen om å sende konsesjonssøknad for oppgradering av ledningen Aurland – Sogndal til første halvår 2018. Bakgrunnen er nye vurderinger som viser mindre nytte av...

  • Statnett har utsatt innsending av konsesjonssøknaden for oppgradering av ledningen Aurland–Sogndal ytterligere noen måneder for å ferdigstille samfunnsøkonomiske analyser for prosjektet.

  • I samband med at Statnett har sendt melding til NVE om sine planar om å byggje ny 420 kV leidning til erstatning for dagens 300 kV-leidning, arrangerer NVE opne folkemøte og Statnett opne kontordagar.