Nyhetsarkiv for Aurland-Sogndal prosjektet

Avgrens søket ditt:
  • Det er nå besluttet byggestart for oppgradering til 420 kV på ledningen mellom Aurland og Sogndal, og oppgradering av Aurland transformatorstasjon.

  • - Artikkel

    Statnett søker konsesjon på Aurland - Sogndal

    Statnett søker om anleggskonsesjon, ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse for tiltaket, som berører kommunene Sogndal, Vik, Lærdal og Aurland i Sogn og Fjordane. Det omsøkte tiltaket...

  • Statnett utsetter avgjørelsen om å sende konsesjonssøknad for oppgradering av ledningen Aurland – Sogndal til første halvår 2018. Bakgrunnen er nye vurderinger som viser mindre nytte av...