Nyhetsarkiv for Aurland-Sogndal prosjektet

Avgrens søket ditt:
  • Våren 2023 begynte arbeidet med bygging av ny 420 kV-linje mellom Aurland og Sogndal, samt oppgradering og utvidelse av Aurland 1 transformatorstasjon i Vassbygdi. Arbeidene fortsetter høsten 2023. …

  • I forbindelse med Statnetts oppgradering av 300kV-ledningen mellom Aurland og Sogndal til 420kV, vil det sommeren og høsten 2023 være en del anleggsarbeid, transportvirksomhet og helikoptertrafikk …

  • Det er nå besluttet byggestart for oppgradering til 420 kV på ledningen mellom Aurland og Sogndal, og oppgradering av Aurland transformatorstasjon.