Byggingen av ny 420 kV-linje følger planlagt fremdrift. I oktober 2023 er Statnett og entreprenørselskapet Dalekovod i ferd med å ferdigstille vei og baseplasser på Dueskard. Samtidig jobbes det med avsluttende veiarbeider på Frønningen. Vei og baseplasser vil i hovedsak ferdigstilles før nyttår.

Det jobbes også med fundamentarbeid og mastereis på Aurlandsfjellet og Frønningen. Dette arbeidet pågår frem til slutten av november 2023, og vil gjenopptas i mars 2024.

I uke 42 vil Statnett starte mastereis ved Sogndalsfjorden. Arbeidet vil pågå frem til desember. Strekking av fjordspennet som skal gå over fjorden vil begynne i mai 2024.

Arbeid på Aurland 1 transformatorstasjon

I forbindelse med oppgradering og utvidelse av Aurland 1 transformatorstasjon i Vassbygdi, utfører Statnett og entreprenørselskapet Eviny Solutions høsten 2023 en rekke arbeider.

På anleggstomten foregår det i dag grunnarbeider i forbindelse med bygging av nytt kontrollhus. Disse vil være ferdige før utgangen av året. Det jobbes samtidig med rassikring. Dette arbeidet vil være ferdig mot slutten av året.

I uke 42 vil prosjektet starte opp med et mastepunkt i Vassbygdevatnet der det tidligere er blitt fylt ut med masser. Dette gjøres for å forberede konstruksjon av endemasten til den nye 420 kV-linjen som skal forbindes med Aurland 1 transformatorstasjon.

Varsler anleggstrafikk

I forbindelse med bygging av ny 420 kV-linje og oppgradering av Aurland 1 transformatorstasjon er det anleggstrafikk. Statnett beklager ulemper som måtte oppstå på grunn av anleggstrafikk i området.