Prosjektet er behandlet i Statnetts styre, og det ble fattet beslutning om å gå videre fra en planleggingsfase og over i byggefasen av prosjektet. I påvente av denne beslutningen har Statnett allerede startet opp mindre deler av anleggsarbeidene, som rydding av noe skog, utbedring av vei og etablering av baseplasser. I tiden fremover vil aktivitetsnivået i anleggsarbeidet øke.

Statnett forventer idriftsettelse av oppgradert ledning i 2025, med påfølgende arbeid knyttet til å fjerne dagens 300 kV-ledning.

Du kan lese mer styrebeslutningen her.