Siden april 2023 har Statnetts entreprenør, Dalekovod, arbeidet med bygging av fundamenter og montering av nye master for ny 420kV linje mellom Aurland og Sogndal. Arbeidet vil fortsette gjennom sommeren og høsten 2023.

Arbeidet medfører anleggsaktivitet på Frønningen og Aurlandsfjellet. Det vil også medføre trafikk i forbindelse med transport av personell og materiell fra lagringsplasser i Kaupanger og Lærdal, både med lastebil og helikopter. Ledningsbygging vil pågå frem til spenningssetting i 2025.  

Arbeidet vil til tider føre til økt trafikk på fylkesveg 5627 mellom Lærdalsøyri og Aurlandsvangen. Siden dette er en nasjonal turistveg, med mye turisme og trafikk på sommerstid, vil anleggstrafikken først og fremst gjennomføres tidlig på morgenen og på kvelden. Noe anleggstrafikk på dagtid må likevel påregnes. Transport vil i all hovedsak foregå fra Lærdal via Erdal og videre opp på Aurlandsfjellet til våre baseplasser.

Statnett beklager ulempene. For ytterligere informasjon om prosjektet og anleggsarbeidet, se Miljø-, transport og anleggsplan (MTA) for Aurland-Sogndal-prosjektet her.