Sikrere strømforsyning

For å sikre at vi har strøm nok på Sør-Vestlandet øker Statnett kapasiteten i strømnettet. Det blir bygget nye ledninger og stasjoner fra Kristiansand i sør til Sauda i nord. De store lednings- og stasjons-prosjektene, hvor man bygger det meste nytt, er kanskje bedre kjent for de fleste enn det delprosjektet i Vestre korridor som nylig er ferdigstilt. Siden 2013 har Tore Jacobsen og teamet hans vært i full sving med å forbedre og gjøre klar de ledningene som allerede er i bruk.  I august ble de ferdige med sin del av jobben.

 

270.000 arbeidstimer uten fraværsskader

I tiden fra 2013 og fram til prosjektet ble avsluttet har det gått med omtrent 270.000 arbeidstimer, og det uten fraværsskader. For å få gode resultater innenfor helse, miljø og sikkerhet krever det innsats fra hver enkelt og grundig detaljplanlegging.

 

- Byggeplass-teamene våre har vært dyktige og fokuserte, og det tror jeg at entreprenørene også har satt stor pris på. Hele teamet har hatt "HMS"-hatten på overalt hvor de har vært. Derfor har vi klart det, sier Tore Jakobsen, prosjektleder i Statnett.

 

Hensikten med prosjektet er å gjøre ledningene klar til å håndtere et høyere spenningsnivå enn det de gjør i dag. Dagens nivå er på 300kV, og det nye nivået blir på 420kV. For at dette skal kunne skje må Statnett gjøre flere aktiviteter. Det kan for eksempel bety at det må bli montert flere av de lysegrønne isolatorskålene, eller det kan hende at man må ha mer høyde mellom ledningen og terrenget. For å øke avstanden til bakken ble terrenget senket, ved at man fjernet den massen som var nødvendig for å få den riktige avstanden.  I tillegg fikk prosjektet ansvaret for å montere flymarkører på ledninger hvor det var nødvendig.

 

Effektivt med nye metoder

Å løse tradisjonelle oppgaver på nye måter er en av suksessfaktorene i prosjektet. Dette har bidratt til høyere effektivitet i prosjektet. Noen av disse metodene ble brukt for første gang i Statnett, og en av dem var å montere flymarkører ved hjelp av helikopter. Dette kan være opptil 10 ganger mer effektivt enn tradisjonelle metoder. 

- Jeg er svært fornøyd med at vi har tatt i bruk nye, effektive måter å jobbe på i dette prosjektet. Når tiden vi har til rådighet for denne type arbeid er begrenset, da gjelder det å få gjort så mye som mulig i den tilgjengelige tiden. Og planlegging og logistikk er helt avgjørende for resultatet, forteller Tore Jakobsen.


Tradisjonell metode for å montere flymarkører på i dette prosjektet vil si at man må ta ned den øverste linjen, feste flymarkørene for deretter å montere linjen på plass igjen. Dette kan ta lang tid, og arbeid som dette må bli gjort når det ikke er strøm i ledningen, i såkalte utkoblingsvinduer.

For å øke sikkerheten for fly og helikopter, spesielt i dårlig vær, monterer Statnett flymarkører på aktuelle ledningsstrekk. 

 

De 270 kilometerne med oppgradert ledning er klar til å føre strøm med det høyeste spenningsnivået på 420 kV. Økningen fra dagens 300kV til 420kV skjer til neste år.

 

Dette arbeidet er blitt gjort:

 • Ca 270 km ledning er klargjort for 420kV

 • Ny metode for å bytte flymarkører er utviklet og tatt i bruk

 • Terreng mellom enkelte master og bakken er senket

 • Mastefundamenter er revet og nye er bygget

 • Flere isolatorskåler er montert

 • Slitte isolatorskåler er byttet

 • En del annet vedlikehold er utført når de likevel var i masta

 

Vestre korridor:

 • Spenningsoppgradering fra 300 kV til 420 kV

 • Spenningsoppgraderingen vil øke kapasiteten i ledningsnettet, bidra til å bedre forsyningssikkerheten og sikre mellomlandsforbindelsene til Europa.

 • Legger til rette for produksjon av mer fornybar energi,som bidrar til at Norge og Europa når sine klimamål.

 • Sentralnettet på Sør-Vestlandet, berører Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland

 • Fra Sauda til Kristiansand og Arendal

 • Kostnadsberegnet til ca 8,3 milliarder kroner