Det hadde møtt opp omtrent 35- 40 tilhørere som stilte gode spørsmål og fremla interessante innlegg. Statnett stilte også opp til åpen kontordag både på kommunehuset på Evjemoen og på biblioteket i Osesalen i Froland.

 

 

Les mer om Solhom - Arendal her.