- Vi har gjennom det siste året samarbeidet tettere, og ser at Svenska Kraftnäts tiltak over tid har bidratt til å øke utvekslingskapasiteten mellom Norge og Sverige i sør. Nå gjeninnfører vi en løsning som sikrer bedre utvekslingskapasitet fra vår side, forteller konserndirektør Peer Olav Østli.

Det var i november i fjor at Statnett besluttet å drifte strømnettet mot Sverige etter samme prinsipper som svenskene da gjorde. Det innebar at en ikke benyttet systemvern, som er tiltak som kan optimalisere kapasiteten på forbindelsen til Sverige i enkelte situasjoner.
Hensikten med dette tiltaket var å sikre lik drift på begge sider, og gjennom dette bidra til målet om å kunne gi markedet høyest mulig handelskapasitet over tid gjennom et tettere operasjonelt samarbeid mellom Svk og Statnett.

- Resultatene fra samarbeidet og denne beslutningen vil gi en bedre utnyttelse av ressursene i kraftmarkedet og vil kunne bidra til bedre tilgang på kraft på tvers av landegrensene i flere situasjoner. Det er viktig for begge land, understreker Østli.

Endringen iverksettes fra mandag 12. desember.