Gå til hovedinnhold

Prosjekter og tiltak i systemdriften

Kraftsystemet er i stor endring. Nye uregulerbare ressurser erstatter fossil kraftproduksjon, utvekslingen mellom europeiske land øker og nye kilder til fleksibilitet, både batterier og forbruk, kommer til. Systemdriften og våre balansemarkeder må utvikles for å møte dette. Disse utviklingsprosjektene og tiltakene finner du mer informasjon om her.

Avgrens søket ditt:
 • De nordiske TSOene har utviklet nye tekniske krav til Frequency Containment Reserves (FCR) for normaldriftsreserve og driftsforstyrrelses reserve i det nordiske kraftsystemet, hhv. FCR-N og FCR-D. …

 • Den pågående omstillingen med mer fornybar energi i et europeisk kraftmarked som er tettere knyttet sammen, gir store konsekvenser for kraftmarkedet. For effektiv utnyttelse og sikker drift av kraf …

 • - Artikkel

  Flytbasert markedskobling

  Ny metode for kapasitetsberegning med flytbasert markedskobling for elspot- og intradagmarkedet vil innføres i Norden. Flytbasert markedskobling vil først bli innført i spotmarkedet, mens innføring …

 • - Artikkel

  Nordisk frekvensstabilitet

  For å fortsatt sikre stabiliteten i det nordiske kraftsystemet, hvor endret produksjonsmiks og flere mellomlandsforbindelser preger utviklingen, arbeider de nordiske TSO-ene med å utvikle virkemidl …

 • - Artikkel

  Revisjon av veiledende funksjonskrav i kraftsystemet

  Dagens veiledende krav til funksjonalitet for anlegg i og tilknyttet regional- og transmisjonsnettet, FIKS 2012, skal gjennomgås og revideres.