TSOene vurderer endringene til å være så store i forhold til konsultasjonen som ble gjennomført sommeren 2018 at vi velger å gjennomføre en ny konsultasjonsprosess. Samtidig ser TSOene på dette som en god anledning for ulike interessenter til å dele sine synspunkter med oss.

 

I forbindelse med konsultasjonen og den videre utvikling av dimensjoneringen, vil TSOene arrangere et webinar 10. april.

 

Du finner høringsdokumentene på ENTSO-E sine nettsider:

https://consultations.entsoe.eu/system-operations/nordic-frr-dimensioning-rules/