Det er planer om å realisere en rekke prosjekter som vil øke produksjonen av fornybar energi i de nærmeste årene i områdene rundt Mauranger. I tillegg til at de pågående ledningsprosjektene i regionen realiseres, må kapasiteten i flere av sentralnettstasjonene økes for at nettet skal ha kapasitet til å ta imot og overføre all denne nye, fornybare energien. Dette gjelder blant annet Mauranger i Kvinnherad kommune.

Samtidig er de fleste av våre planer om millioninvesteringer avhengige nettopp av at de nye fornybare prosjektene gjennomføres. Uten ny fornybar energi, er det ikke behov for kapasitetsøkningene i transformatorstasjonene. Men uten disse kapasitetsøkningene, vil altså ikke den fornybare energien kunne overføres dit den skal forbrukes. Investeringene må derfor koordineres.

Skal vi kunne levere ny eller økt transformeringskapasitet i de aktuelle stasjonene, er det derfor viktig med snarlig investeringsbeslutning for de aktuelle prosjektene innen fornybar energi. I mai 2017 undertegnet derfor Statnett, Hardanger Energi, OBOS Energi, Haugafossen kraftverk og Blåfall AS om et koordinert beslutningsløp vedrørende ledningsbygging, transformatorinvesteringer og kraftverksbygging.