I Mauranger transformatorstasjon skal det settes inn to transformatorer. Den største knytter transmisjonsnettet til Statnett sammen med det regionale distribusjonsnettet til Haugaland Kraft Nett.  Den minste trafoen kommer etter planen 10 august og skal sørge for at BKK Kvinnherad blir knyttet sammen med transmisjonsnettet til Statnett og det regionale distribusjonsnettet til Haugaland Kraft Nett. Den største trafoen ankom 16. juli.

Prosjektet i Mauranger er planlagt ferdigstilt i løpet av året, estimert kostnadsramme for hele prosjektet er på 140 - 155 millioner kroner.