I tillegg til Statnetts prosjekt i stasjonen, bygger Haugaland Kraft Nett og Hardanger Energi Nett ledninger, som sammen med nye transformatorer knytter den nye produksjonen til nettet. Den minste trafoen (T4), som er en del av det regionale distribusjonsnettet og ble ved spenningssetting overdratt til Haugaland Kraft Nett. Den største (T3) er en del av transmisjonsnettet og skal derfor eies av Statnett.

Siden de to transformatorene kom til Mauranger i sommer har det vært hektisk aktivitet på byggeplassen. Ifølge byggeleder Øyvind Utne har prosjektet hatt stort fokus på HMS og Koronarelaterte utfordringer, samtidig som vi bygger om et anlegg i drift. Dette har vi klart uten fraværsskader, og med korte utkoblingsperioder. Takket være innsatsen fra medarbeiderne i ulike deler av organisasjonen til Statnett, utførende entreprenører og ansatte i Driftsområde Hordaland er den viktige milepælen i Mauranger nådd.

Etter planen vil byggeprosjektet ferdigstilles i løpet av året.