Nyhetsarkiv for Leirdøla transformatorstasjon

  • - Artikkel

    Nye Leirdøla transformatorstasjon

    Statnett SF søker herved om konsesjon, ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse for å bygge nye Leirdøla transformatorstasjon i Luster kommune.