For både å få på nett ny fornybar kraftproduksjon og opprettholde forsyningssikkerheten i området, bygges det en ny transmisjoinsnettsdel av tranformatorstasjonen i Leirdøla. Grunnarbeidene ble startet opp i april og skal være ferdigstilt i løpet av 2022.

Når den nye delen er ferdigstilt vil den gamle delen bli revet.