Nye Leirdøla stasjon fikk konsesjon i 2019 og byggestart var i april 2020. Stasjonen vil bidra til å unngå strømavbrudd i forsyningen og legge til rette for ny kraftproduksjon i området. Anleggsarbeidene ble fullført i henhold til den tidsplanen Statnett hadde for prosjektet.

Det vil fortsatt være aktivitet i prosjektet i tiden framover, i forbindelse med opprydding og fjerning av masser i deponi.