Anleggene ligger i kommunene Sirdal og Kvinesdal i Vest-Agder og Forsand i Rogaland.

 

Anleggene er en del av Statnetts oppgradering av sentralnettet mellom Kristiansand og Sauda, også kjent som Vestre korridor. NVE mener oppgraderingen blant annet vil føre til bedret forsyningssikkerhet, legge til rette for ny fornybar energiproduksjon og redusere tapene i nettet.