Ertsmyra - Solhom er en av delstrekningene i Vestre korridor som skal oppgraderes til 420 kV. Oppgradering av denne delstrekningen innebærer å bygge en ny triplex 420 kV ledning og rive dagens simplexledning. Med dette vedtaket er nå 7 av 10 konsesjoner i Vestre korridor endelig vedtatt.

 

Oppgraderingen av nettet til 420 kV på strekningen Ertsmyra – Solhom vil legge til rette for utbygging av mer fornybar produksjon i Sør-Norge, opprettholde sikker drift i landsdelen og muliggjøre etablering av flere nye kabelforbindelser mellom Norge og kontinentet.

 

OEDs vedtak i klagesak Ertsmyra - Solhom  

Konsesjonssøknad til NVE