Gå til hovedinnhold

Nyhetsarkiv for Solhom-Arendal prosjektet

Avgrens søket ditt:
  • Styret i Statnett SF har fattet investeringsbeslutning for hele prosjektpakken Vestre korridor. Prosjektet har tidligere hatt en antatt kostnad på mellom 8 og 10 milliarder. Nå forventes kostnaden …

  • Norges vassdrags- energidirektorat (NVE) ga den 11.12.13 Statnett konsesjon til å spennings oppgradere den 106 km lange 420 kV-kraftledningen fra Solhom til Aredal transformatorstasjoner i Kvinesda …

  • Statnett sendte i desember inn søknad om konsesjon for klargjøring av eksisterende 300 kV ledning mellom Arendal og Solhom stasjon til 420 kV.

  • På grendehuset i Åseral ble det av NVE avholdt et vellykket folkemøte 6. februar. Møtet handlet om Statnetts konsesjonsøknad Solhom-Arendal, samt to søknader fra Agder Energi Nett i samme område.