Nyheter Sogn-Ulven prosjektet

Avgrens søket ditt:
  • Tirsdag 5. september fikk Statnett og AF Gruppen besøk på anleggsplassen av over 90 barn og ansatte fra Rektorhaugen Kanvas-barnehage. Barna fikk se tunnelen og sitte i store maskiner.

  • I forbindelse med tunnelarbeidene planlegger Statnetts leverandør Scan Survey å starte opp med målinger som registrerer eventuelle setninger i grunnen. Utover høsten vil målinger bli utført på...

  • I forbindelse med fornyelsen av kabelforbindelsen mellom Sogn og Ulven transformatorstasjoner, skal det bygges infiltrasjonsanlegg i Kløverveien.   

  • Fra uke 24 starter tunnelarbeidene som innebærer at det må bores og sprenges. Det er mulig å få varsling på SMS før hver sprengning. 

  • Statnett har fått dispensasjon fra støyforskriften i Oslo til å gjennomføre bygge- og anleggsarbeider på Rektorhaugen. Dette innebærer at perioden med sterkt støyende arbeider blir kortere, men at...