Gå til hovedinnhold

Nyhetsarkiv for Langerud transformatorstasjon

Avgrens søket ditt:
  • NVE inviterer til folkemøte for berørte grunneiere, rettighetshavere, naboer og gjenboere av Statnetts planer om ny 420kV-koblingsstasjon i Vestby kommune.

  • Statnett bygger ny transformatorstasjon i Vestby kommune som et ledd i Statnetts langsiktige områdeplan. Den nye stasjonen skal bidra til å sikre trygg strømforsyning i området og legge til rette f …

  • Statnett har startet konsesjonsprosess for å kunne bygge ny stasjon i Vestby kommune. Den nye stasjonen vil erstatte deler av de anleggene som er der i dag, og legge til rette for fremtidig samloka …