NVE inviterer til åpent folkemøte for berørte grunneiere, rettighetshavere, naboer og gjenboere av Statnetts planer om ny 420kV-koblingsstasjon i Vestby kommune. I møtet vil det orienteres om prosjektet og konsesjonsprosessen. 

Bakgrunnen for konsesjonssøknaden og folkemøtet er at Statnett eier og drifter en 420 kV-koblingsstasjon på Tegneby i Vestby kommune. Som følge av økt kapasitetsbehov i regionen er det nødvendig å etablere en ny 420 kV-koblingsstasjon. I den sammenheng vil det tilrettelegges for tomt til fremtidig samlokalisering med 300 kV-transformatorstasjon. Statnett søker også om å sanere deler av dagens Tegneby koblingsstasjon.

Statnett søker i tillegg om et nytt kaihakkanlegg i Ås kommune, for trafotransport til Statnetts stasjoner i området.

Tid: tirsdag 18. oktober kl. 19:00 – 21.00
Sted: Tegneby transformatorstasjon, Burudveien 7, 1550 Hølen

Høringsfristen er satt til 11. november 2022.

Du melder deg på ved å sende navn og telefonnummer på e-post  til Torild Smalberget, innen 17. oktober 2022. E-post: torild.smalberget@statnett.no.