Statnett har i dag en todelt stasjon i Vestby kommune, hvor 300 kV delen ligger et stykke fra 420 kV-anlegget. Stasjonsnavnet er Tegneby.

 -Nå har vi et reinvesteringsbehov for 420 kV-delen av anlegget, det må fornyes for å sikre strømforsyningen i årene som kommer, og da vil vi også tilrettelegge for samlokalisering av stasjonsanleggene, sier Torild Smalberget, prosjektleder for Tegneby stasjon. -300 kV-anlegget er også gammelt, og klar for reinvestering om ikke veldig lenge.

Statnett i møte med Vestby kommune: Prosjektleder Statnett Torild Smalberget, RO-leder i Vestby kommune Jack Hatlen og Areal- og Miljørådgiver i Statnett, Ina Åsnes Skjelbred
Statnett i møte med Vestby kommune: Prosjektleder Statnett Torild Smalberget, RO-leder i Vestby kommune Jack Hatlen og Areal- og Miljørådgiver i Statnett, Ina Åsnes Skjelbred

420 kV anlegget er i dag et gassisolert, komprimert anlegg som planlegges reinvestert som et tradisjonelt luftisolert anlegg som også da krever mere plass.

-Vi er nå i gang med å se på alternative områder for etablering av ny stasjon, og har også vært i møte med Vestby kommune for å få innspill, sier Smalberget. -Vi er også i dialog med flere grunneiere.

Planen er å utrede forslag til lokalisering og teknisk løsning i løpet av høsten 2020. Og dernest søke om konsesjon fra NVE.

Statnett skal ivareta forsyningssikkerheten av strøm og sikre næringsutvikling og vekst i regionen samtidig som hensynet til natur og miljø og samfunnskostnader ivaretas.